e.Palestra to forma publikacji materiałów przyjętych przez redakcję Palestry do druku, a zatem artykułów, glos i innego rodzaju tekstów, które uzyskały pozytywne recenzje i od dłuższego czasu oczekują na publikację, a także materiałów, które wymagają bardzo pilnej publikacji. W e.Palestrze są zatem publikowane opracowania spełniające te same wymogi, co teksty zamieszczane w kolejnych zeszytach Palestry. Informacje dla autorów znajdują się na palestra.pl

Wszystkie opracowania zamieszczone  na stronie e.Palestra w danym roku zostaną wydane w dodatkowym zeszycie Palestry, publikowanym tradycyjną metodą w ostatnim miesiącu danego roku. 

 
 
Copyrights © 2016 - PALESTRA